top of page

Home Theater Guide

The dream of 90s kids!


(BG) Мечтата на децата от 90-те!Sony Home Theater

Which TV?


The amount of choices between sizes and brands is enormous. When it comes to the brand, it really depends on your budget and your personal choice, but when it comes to the size I will consider between the two best options — 40" and 55", based on the viewing distance and the content quality.


(BG) Изборът между размери и марки е огромен. Що се отнася до марката, това наистина зависи от Вашия бюджет и личния Ви избор, но когато става въпрос за размера, ще разгледам между двата най-добри варианта — 40" и 55", въз основа на разстоянието за гледане и качеството на съдържанието.


Even though the technology has been developed increasebly the majority of the available content is still HDR, and only 20% of it is in 4k. According the statistics and my personal experience the average viewing distance is approximately 3.35 meters or 11 feet. Also, something to bear in mind is that the 40" TVs have been designed for HDR resolution and 55" ones for 4k.


(BG) Въпреки че технологията се развива все повече, по-голямата част от наличното съдържание все още е HDR, а само 20% от него е на 4k. Според статистиката и моя личен опит средното разстояние за гледане е приблизително 3,35 метра или 11 фута. Също така нещо, което трябва да имате предвид е, че 40-инчовите телевизори са проектирани за HDR резолюция, а 55-инчовите за 4k.


These two factors simplify the choice of the right size to get the best for your buck. I have Sony 40" Full HD and I am very pleased with its quality, have zero issues with it. The only downside is the sound, for which I added Sony HT-SF150.


(BG) Тези два фактора опростяват избора на правилния размер, за да получите най-доброто за парите си. Имам Sony 40" Full HD и съм много доволен от качеството му, нямам проблеми с него. Единственият минус е звукът, за който добавих Sony HT-SF150.


Sound System


The audio of your home theater is 50 percent of the experience. Here the choice is simple — bigger is better! There are many varieties, but I personally prefer the elegant design of the soundbar systems, they meet my requirements to get a cleaner sound and together with the TV they bond very well.


(BG) Аудиото на Вашето домашно кино е 50 процента от изживяването. Тук изборът е прост — по-голямото е по-добро! Има много разновидности, но аз лично предпочитам елегантния дизайн на саундбар системите, те отговарят на изискванията ми за по-чист звук и заедно с телевизора се свързват много добре.


Sony BDP-S3700

Netflix and chill!

Media


The sales of Blu-ray and DVD have decreased last decade, but 90s kids don't cheat on them. Thanks to their enthusiasts aged between 25 and 39 they might come back to the top. Me falling in this age group confirm it with a small collection of my favorite movies which I like to play on once in a while. There is something special in playing physical movies, but I believe that they will continue co-exist together with the streaming platforms in the future.


(BG) Продажбите на Blu-ray и DVD са намалели през последното десетилетие, но децата от 90-те не им изневеряват. Благодарение на своите ентусиасти на възраст между 25 и 39 години те може да се върнат на върха. Аз, попадайки в тази възрастова група, го потвърждавам с малка колекция от любимите ми филми, които обичам да пускам от време на време. Има нещо специално в пускането на физически филми, но вярвам, че те ще продължат да съществуват заедно с платформите за стрийминг в бъдеще.Comments


bottom of page