top of page

Travel to Lefkada (2018)

You can never go wrong with the Seven Islands!


(BG) Никога няма да сбъркате със Йонийските острови!


Travel to Lefkada, Greece

Ionian Dream


This was one of the craziest adventures that we had with my best friend yet! It started by booking our vacation with Bohemia, which was our choice to travel to Lefkas, Greece. It felt like we were without a group over there, because we skipped all the usual walks and we signed up only for the daily cruises. We stayed at Ianos hotel, which was right next to the marina in the capital Lefkada, it offered amazing boats view during the breakfast and from the room.


(BG) Това беше едно от най-лудите приключения, които сме имали с най-добрия ми приятел досега! Всичко започна с резервацията на ваканцията, която запазихме с Бохемия. Усещането беше сякаш не сме с група, пропускайки всички обичайни разходки и се записахме само за ежедневните круизи. Избрахме хотел Ianos от програмата, който беше точно до яхтеното пристанище в столицата Лефкада и предлагаше страхотна гледка към лодките по време на закуската и от стаята.


On the Edge


On the first day we had a cruise with Captain Kostas, which itself is crazy enough, but we decided to go one step further and experience snorkeling for the first time! To make it even more complicated, I've decided to film it. Well, I don't need to explain what happened next, you can picture it I was scared to death and the recording was a disaster.


(BG) Още на първия ден имахме круиз с капитан Костас, което само по себе си е достатъчно откачено, но това не беше достатъчно и решихме да отидем още една крачка по-далеч като опитаме гмуркане с шнорхел за първи път! За да стане още по-интересно, реших че трябва да го заснема. Е, мисля че няма нужда да обяснявам, какво се случи след това, можете да си го представите - бях уплашен до смърт и записът беше катастрофа.


On the second day we decided to rent ATVs to have some fun and to explore more of Lefkas. It was amazing, the island offered us stunning views I can highly recommend Cape Lefkada! In the next couple days we had daily cruises and a better snorkeling experience, this motivates us to continue with this activity and it became as one of our favorite hobbies.


(BG) На втория ден решихме да наемем АТВ-та, за да се позабавляваме и да направим панорамна обиколка на острова. Беше невероятно, Лефкада ни предлагаше зашеметяващи гледки - горещо мога да препоръчам нос Дукато! През следващите няколко дни имахме ежедневни круизи и малко по-добро изживяване при гмуркането с шнорхел, това ни мотивира да продължим с тази дейност и се превърна в едно от любимите ни хобита.


We were having dinner in the nearby restaurant Festino which food was superb and they used to compliment us with desserts and ouzo. We tried pretty much the entire menu for the time we were there and our favorites were the ones that come out of the sea, grilled of course. I can highly recommend that place!


(BG) Вечеряхме в близкия ресторант Festino, чиято храна беше превъзходна и с оглед на количеството храна, което поръчвахме редовно ни правеха комплименти с десерти и узо. Опитахме почти цялото меню за времето, в което бяхме там и любимо ни беше всичко което беше прясно уловено направо от морето, на скара, разбира се. Горещо мога да препоръчам това място!

At some point we ran out of money, but it was kinda expected, so after we found the ATM our journey continued. Whenever you are having fun and it is worth it, you should not give up! Then we rented couple scooters and we did another spin around the island, we also explore few more beaches of the island.


(BG) В един момент ни свършиха парите, но не беше особено изненадващо, така че след като намерихме банкомата, нашето приключение продължи. За нас винаги, когато се забавлявате и си заслужава, не бива да се отказваме! След това наехме два скутера и направихме още една обиколна на Лефкада, като разнообразихме с още няколко плажа на острова.

I really enjoy every time I remember about it and how far we went after this journey. This gives the us the start of a new hobby and a new lifestyle. After we come back it took me some time to edit the footage and unfortunately right after I upload it my phone died, but the memory of it will live forever! You can check out our short kinda vlog:


(BG) Наистина се наслаждавам всеки път, когато си спомня за това пътешествие и колко далеч сме стигнали след това пътуване. Това даде началото на едно ново хоби и един нов начин на живот. След като се върнахме, ми отне известно време да редактирам кадрите и за съжаление веднага след като качих клипа телефонът ми умря, но споменът за него ще живее вечно! Можете да видите нашия кратък влог:
bottom of page