top of page

Travel to Moscow (2021)

From Russia with Love!


(BG) От Русия с любов!


Travel to Moscow, Russia

Visa, negative PCR, ticket and 3 hours later I was engaged, for which you can read more in previous post "Living in a Dream World"! Once we landed in Moscow, we were welcomed by a chauffeur with a suit and a hat, with a sign with my name. He took our luggage and bring us to a brand new Mercedes, open the doors for us and within one hour we were in Izmaylovo district where our hotel was. All the credit goes to Booking, which provided it as a compliment to our reservation!


(BG) Виза, отрицателен PCR, билет и 3 часа по-късно бях сгоден, за което може да научите повече в предишната ми публикация „Живот в свят на мечти“! След като кацнахме в Москва, ни посрещна шофьор с костюм, шапка и табела с моето име. Взе ни багажа, отведе ни до чисто нов Мерцедес и ни отвори вратите. Час по-късно пристигнахме в кв. Измайлово, където беше и нашият хотел. Цялата заслуга бе на Booking, който го предостави като комплимент към нашата резервация!


Big, bigger, biggest


Moscow city is 2,511 square kilometers and compared, Sofia is like a mockup of it. Since Bulgaria was unofficial the 16th republic of the USSR, I found a lot of similarities between both capitals, but everything was four times bigger to what I used to see. Metro has great infrastructure and once you exit it, the electric scooters will be your best friends.


(BG) Москва е 2511 квадратни километра и за сравнение София е като нейн макет. Тъй като България неофициално е била 16-та република на СССР, открих много прилики между двете столици, но всичко беше четири пъти по-голямо от това, с което бях свикнал. Метрото има страхотна инфраструктура и след като излезете от него, електрическите скутери ще бъдат най-добрите Ви приятели.


"One man with a gun can control 100 without one." (BG) „Един човек с пистолет може да контролира 100 без такъв.“

You will notice the presence of militsiya and military everywhere, but I never felt so secure anywhere. After two weeks in Moscow, I've felt so much patriotism and on my mind, I thought if I was a citizen of this country, I am ready to fight and die for it, especially after we visited the Victory Museum.


(BG) Ще забележите присъствието на милиция и военни навсякъде, но никога не бях се чувствал в такава безопасност. След две седмици прекарани в Москва изпитвах толкова силно чувство на патриотизъм и дори си мислех, че ако съм гражданин на тази страна, бих бил готов да се боря и да умра за нея, особено след като посетихме и Музея на победата.


GUM

Travel itinerary


The entire city looks like one big masterpiece and everything what they are proud with is for free or for a very low fare. We went first to the Red Square, of course, where we saw Saint Basil's Cathedral, Lenin's Mausoleum, Kremlin and GUM. Bolshoi Theatre didn't have any acts at that time, but we visited the Tretyakov Gallery, where we spent an entire day.


(BG) Целият град изглежда като един голям шедьовър и всичко, с което се гордеят, е безплатно или на много ниска цена. Разбира се, отидохме първо до Червения площад, където видяхме катедралата Свети Василий, Мавзолея на Ленин, Кремъл и ГУМ. По това време Болшой театър нямаше никакви представления, но посетихме Третяковската галерия, където прекарахме цял ден.Moskvarium

Back to USSR and VDNG park was the next on our itinerary and since I am born on the Cosmonautics Day I was most excited about "Cosmonautics and Aviation Centre". There I launched a virtual rocket into space and saw the Soviet Union space exhibition. Moskvarium and the Japanese Garden were our two other choices from the park.


(BG) Обратно към СССР и паркът ВДНХ беше следващ в нашия маршрут и тъй като съм роден в деня на космонавтиката, най-много се развълнувах от „Центъра по космонавтика и авиация“. Там изстрелях виртуална ракета в космоса и видях космическата изложба на Съветския съюз. Москвариумът и Японската градина бяха другите ни два избора от парка.


The taste of 90s, I want to give them a big credit to their food and especially to the Russian tea. Everything we tasted was a sweet deja vu from my childhood, when food was real. In conclusion, I would like to say that we felt like home in Moscow. I am working on a short video from our journey and hopefully I can release it soon.


(BG) Вкусът на 90-те, бих искал да направя голям комплимент за храната и особено за руския чай. Всичко, което опитахме, бе сладко дежавю от моето детство, когато храната беше истинска. В заключение бих искал да кажа, че в Москва се чувствахме като у дома. Работя по кратко видео от нашето пътешествие там и се надявам скоро да го пусна.Comments


bottom of page