top of page

39.4699° N, 0.3763° W

The city, where past meets future! This week I was supposed to share this year journey to Valencia, Spain, but due to a new regulation that we were not aware our trip has been cancelled. Well, lesson learned, we move on and let's peek into some of my previous visits!


(BG) Градът, където миналото среща бъдещето! Тази седмица трябваше да споделя тазгодишното пътуване до Валенсия, Испания, но поради нова наредба, за която не знаехме, пътуването ни беше отменено. Е, научихме си урока, продължаваме напред и нека надникнем в някои от предишните ми посещения!Terraza L'Umbracle

To begin with, Valencia is home to so many Bulgarians and as well as for my aunty Rumy. I've seen this place so many times which makes me feel it as my second home. One of my first impressions were the architecture and urbanization of the city. In the old town also known as "El Carmen" you can see Valencia's legacy and at the same time in "The City of Arts and Sciences" you can see the future.


(BG) Да започнем с това, че Валенсия е дом на толкова много българи, както и на леля ми Руми. Виждал съм това място толкова много пъти, което ме кара да го чувствам като мой втори дом. Едно от първите ми впечатления бяха архитектурата и урбанизацията на града. В стария град, известен още като "Ел Кармен", можете да видите наследството на Валенсия и в същото време в "Градът на изкуствата и науките" можете да видите бъдещето.


What a Welcome!!


I still remember my first visit — we arrived late at night and right after we get refreshed, my aunty took us out to "Terraza L'Umbracle". This I considered as my best first impression, I wish such welcoming to everyone. Also, Spanish girls flirt a lot, so besides to the naughty looks you might receive the same amount of pinches — don't get me wrong here, I am not complaining!


(BG) Все още помня първото си посещение — пристигнахме късно през нощта и веднага след като се освежихме, леля ми ни заведе в „Terraza L'Umbracle“. Това смятам за най-доброто си първо впечатление, желая такова посрещане на всички. Освен това испанските момичета флиртуват много, така че освен палавите погледи може да получите и същото количество пощипване — не ме разбирайте погрешно, не се оплаквам!


Mya Club Valencia

Lost My Fins


Enormous — the beach of Valencia is the biggest I had ever seen so far. People over here are very open minded, and women are not ashamed to free the nipple — again, I am not complaining! I will highly recommend getting a massage while here, so if you spot a Chinese masseuse, don't miss the chance! You can also enjoy beach volleyball, swim, tanning, etc. The snorkeling experience — well, not the best, or if you are like me, you will lose your fins, don't ask haha... below is the one and only picture with those two bad boys:


(BG) Огромен — плажът на Валенсия е най-големият, който съм виждал досега. Хората тук са много свободомислещи и жените не се срамуват да покажат гръд - отново, не се оплаквам! Силно препоръчвам да си направите масаж, докато сте тук, така че ако забележите китайска масажистка, не пропускайте шанса! Можете също така да се насладите на плажен волейбол, плуване, тен и т.н. Гмуркането с шнорхел — добре, не е най-доброто, или ако сте като мен, ще загубите плавниците си, не питайте, хаха... по-долу е единствената снимка с тези две лоши момчета:


Freediver boys

The Oceanographic


The best dolphin show ever and not only! The Oceanographic in Valencia is the largest complex of its type in Europe, so be ready with one entire day for it. I have been to Moskvarium in Moscow, but this is simply on another level. I can highly recommend this place and I would say that every cent is worth it!


(BG) Най-доброто шоу с делфини досега и не само! Океанографският център във Валенсия е най-големият комплекс от този тип в Европа, така че бъдете готови с един цял ден за него. Бил съм в Москвариум в Москва, но това е просто на друго ниво. Горещо препоръчвам това място и бих казал, че всеки цент си заслужава!Comments


bottom of page