top of page

What the girls wants?Regardless of whether you ask them, rarely you will receive a clear answer. She expects from you to read her mind, so sometimes when she is mad at you, it's just because you haven't read it right. I've been lucky to receive the answer of this well-kept secret. They truly need to feel like a lady. Ladies should be supported and they need three sorts of help which I will partake in the following:


(BG) Дори да я попитате, надали ще получите ясен отговор. Тя очаква от Вас да прочетете мислите и, така че понякога, когато Ви е ядосана, това е просто защото не сте я разбрали. Имах късмета да получа отговора на тази добре пазена тайна. Независимо какво казват на първо място те искат да се чувстват като дами, а дамите трябва да бъдат уважавани. Те очакват от Вас три неща, които аз ще разясня по-надолу:

Financial support


If you are being able to give her 30% of your earnings, this will buy you some respect. I was doubtful to this theory, but looking back in time this is how it started from the very beginning. We are going out to hunt and we bring back what we are being able to find or catch. Does it sound familiar? Hell yeah, cash is today's equivalent of this. By financing her, you will be stimulated to progress and even earn more, surprisingly yet this works like some wonder!


(BG) Ако й отделите 30% от приходите си, това ще Ви спечели малко уважение. Имах съмнение в тази теория, но ако погледнем назад във времето, всъщност така сме започнали от самото начало. Излизайки на лов и връщайки се с това, с което можем да намерим или хванем. Звучи ли Ви познато? За бога, да! Парите са днешният еквивалент. Изненадващо е как започва да им се отразява и как това рефлектира обратно къв Вас!


Emotional needs


Being a social animal we actually both need it. We need to be emotionally connected to each other. Sharing our thoughts, fears and happiness to one another, makes an exceptionally solid connection between you and your cherished one. This is a real game changer for your relationship, so don't underestimate it! In the event that you can’t give this to her, she will attempt to discover it with another person.


(BG) Като социални животни, всъщност и двамата се нуждаем от тях. Емоционалната връзка извисява взаимоотношенията Ви на нови висоти. Споделяйки нашите мисли, страхове и щастие един с друг, прави изключително стабилна връзката, така че не го подценявайте! В случай, че не и отделяте достатъчно внимание, тя ще се започне го търси при някой друг.


Intimacy


Unless you are in an open relationship, don't cheat on her. Don't rush! If you are unsure what she likes and wants under the sheets simply just ask her. What you watch in the movies need preparation and if you are inexperienced, it might be harmful for her. Build a trust between each other first, this will open unlimited horizons in the future for you and her, and every time will be better than the previous one, even after many years!


(BG) Освен ако не сте в отворена връзка, не изневерявайте. Не бързайте! Ако не сте сигурни какво харесва под чаршафите, просто я попитайте. Това, което гледате във филмите, се нуждае от подготовка и ако нямате опит, може да и навреди. Изградете взаимно доверие и за Вас ще се отворят неограничени хоризонти. Всеки път ще надрграждате Вашите интимни взаимоотношения, дори и след много години!Comments


bottom of page